Τρίτη 8 Μαΐου 2012

Αργυρογλάρονο | Chlidonias leucopterus | Tern white-winged

2ο πουλί από τα δεξιά (Δ.Εβρου 5/2012)

Λιμόζα | Limosa limosa | Black-tailed Godwit

Προσθήκη λεζάντας

Στο Δ.Εβρου 5/2012

Χειμονογλάρονο | Sterna sandvicensis | Sandwich Tern

Δ.Έβρου 5/2012

Δ.Έβρου 5/2012

Πετροτουρλίδα | Burhinus oedicnemus | Stone Curlew


Δ.Εβρου 5/2012


Δ.Εβρου 5/2012

Δευτέρα 7 Μαΐου 2012

Οχθοχελίδονο | Riparia riparia | Sand Martin

Δέλτα Εβρου 5/2012

Αηδόνι | Luscinia megarhynchos | Nightingale

Δέλτα Εβρου 5/2012

Δρεπανοσκαλίδρα | Calidris ferruginea | Curlew Sandpiper

Στο Δέλτα του Εβρου (5/2012)

Στο Δέλτα του Εβρου (5/2012)

Μπούφος | Bubo bubo | Eagle-Owl

Λουτρά Τραιανούπολης 5/2012

Κοκκινοκεφαλάς | Lanius senator | Woodchat Shrike

Δέλτα του Εβρου 5/2012

Φιδαετός | Circaetus gallicus | Short-toed Snake Eagle

Στην Δαδιά 5/2012